Algemeen

Pedagogische Raad

Voorzitter

Under construction.

Werking

Under construction.

GOSMOS

 

De werkgroep GOSMOS is een groep van enthousiaste leerkrachten die zich wil inzetten voor het milieu-en gezondheidsbeleid van de school. We willen onze leerlingen (jongeren) en collega’s bewustmaken van de langdurige gevolgen van ons gedrag op de toekomstige generaties, hen helpen begrijpen wat duurzaam (volhoudbaar) leven inhoudt en hen aansporen om deze kennis om te zetten naar concrete toepassingen in hun eigen leefwereld.

Pastoraal

Luozi - Congo

Van 19 tot 31 maart 2016 trekken we met 11 leerlingen van het vijfde jaar en twee leerkrachten naar Luozi, Bas-Congo voor een sociale inleefstage. We willen het land Congo leren kennen maar tegelijk ook ons steentje bijdragen. In de regio waar we naar toe gaan is geen stromend water en elektriciteit. De wegen zijn in slechte staat en de armoede is schrijnend.

Theater en musical

Naast de schoolse vaardigheden en kennisopbouw hecht het ORC een zeer groot belang aan de ontwikkeling van de creatieve talenten van haar leerlingen.  Initiatieven kunnen zowel van de leerlingen komen als van de school (leerkrachten).  Projecten komen zowel binnen de lessen (vrije ruimte) als daarbuiten aan bod.

Fotograaf: Bruno Van den Bussche.

SALLI

SALLI staart voor Sociale Activiteiten, Leren leren en ICT. In het eerste jaar en in een aantal klassen van het tweede jaar (Sociaat Technische Vorming, Mechanica en Elekstriciteit en Beroepsvoorbereidend Leerjaar) krijgen de leerlingen wekelijks één uur SALLI. Dit uur, dat door de titularis wordt gegeven, bestaat uit drie delen. In de optie Latijn worden deze drie delen verspreid over de verschillende vakken.

 

Sociale activiteiten (SA)

Internationalisering

In het ORC lopen heel wat projecten met een internationaal karakter.  De school heeft een netwerk van meer dan 20 scholen in Europa, China en Zuid-Afrika.  Naast projecten die kaderen in het Erasmus+ programma van de Europese Commissie, zijn er elk jaar heel wat bilaterale uitwisselingen tussen klassen en individuele leerlingenstages in het buitenland.  Die ervaringen zijn erop gericht de interculturele blik van de leerlingen te verruimen, hun talenkennis een praktijkbad te geven en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Wie is wie?

Bestuurlijke organisatie

Joeri Deblauwe | algemeen directeur | Kerkstraat 60 

joeri.deblauwe@romerocollege.be 

 

Leerlingenraad

Domeinschool Economie en IT

Ook de leerlingenraad van het domein Economie & IT is inmiddels uit de startblokken geschoten.

Oud-leerlingen

Voorzitter

Under construction.

Werking

Under construction.

Infrastructuur

 

 

ONZE LOKALEN

■ nieuwbouw voor de eerste graad

■ goed uitgeruste vaklokalen in de bestaande gebouwen

■ eigen zwembad en sportzalen

■ sportterreinen Tragel en Forten

■ open leercentrum

■ bibliotheek voor de eerste graad

■ modern schoolrestaurant met keuzemenu’s

■ ruime fietsgarage

■ eigen auditorium

 

Pagina's