Algemeen

Studieaanbod

Doorstroming Academische bachelor (ABA)/Professionele bachelor (PBA)

De richtingen op de linkerhelft van de matrix hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat die studierichtingen je in principe enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Sociale en technische wetenschappen

VAKKEN 4STW (alleen nog in 2021-2022, daarna vernieuwde richting)
Algemene vorming  
 aardrijkskunde 1

Algemeen nieuws

Welkom op de website van het Óscar Romerocollege.

Kies in de linkerbalk hiernaast één van de domeinscholen.

Onze Missie

Missie: KANSEN CREËREN EN WAARMAKEN

Het Óscar Romerocollege staat voor uitdagend en kwaliteitsvol onderwijs voor élke leerling; we begeleiden onze leerlingen om hun weg te vinden in een sterk evoluerende maatschappij. Zo creëren we reële kansen voor elke leerling.

■ Individuele leerling centraal

Naast een brede basiszorg is er in onze school steeds begeleiding op maat van de individuele leerling.

Algemeen schoolreglement

In het reglement van de school leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Schoolreglement secundair onderwijs

Schoolreglement van de basisscholen

Partners

CLB

Vrij CLB Waas en Dender
www.vclbwaasdender.be

Scholengemeenschap Archipel en Schelde- en Denderland

www.sg-archipel.be
www.scheldeendenderland.be

Kathondvla

Katholiek Onderwijs Vlaanderen
www.katholiekonderwijs.vlaanderen

Bereikbaarheid

ÓSCAR ROMEROCOLLEGE

Kerkstraat 60 | 9200 Dendermonde

info@romerocollege.be

Fiets

Alle campussen zijn veilig met de fiets te bereiken via de binnenstad of de Noordlaan. Er zijn fietsstalplaatsen op alle campussen; de leerlingen van de eerste graad stallen hun fiets in de garage aan de Nachtegaalstraat (te bereiken via het OLV-Kerkplein of via de Verkeerslichten aan de Noordlaan).

Dagindeling

Een normale schooldag is als volgt ingedeeld
 

07.45 uDe poorten gaan open
08.20 uEerste lesuur
09.10 uTweede lesuur
10.00 uPauze
10.15 u

Contact

Algemeen contact

 

ÓSCAR ROMEROCOLLEGE

Kerkstraat 60 | 9200 Dendermonde

 

Nuttige telefoonnummers

 

Algemeen

Boekhouding | 052 25 88 84

Economaat | 052 25 88 86

Aankoopdienst | 052 25 88 78

Preventiedienst | 052 25 88 67

Personeelsdienst | 052 25 88 95

Algemeen beleid | 052 25 88 79

 info@romerocollege.be 

Pagina's