Buitengewoon basisonderwijs

De Accolade

Als school voor buitengewoon onderwijs maken wij deel uit van ondersteuningsnetwerk De Accolade Waas & Dender. Het ondersteuningsnetwerk is een samenwerkingsverband tussen 11 scholen buitengewoon onderwijs, Vrij CLB Waas & Dender en de Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Afwezigheid melden (Het Laar)

Via dit formulier kunt u de afwezigheid van uw kind aan ons melden.

Dit formulier dient enkel om de aanwezigheid van uw kind aan de school te melden. We hebben nog steeds van u een afwezigheidsattest nodig. Gelieve dat afwezigheidsattest zo snel mogelijk aan de school te bezorgen.

Gezondheidsbeleid het Laar

Op deze site kan je meer informatie terugvinden over het gezondheidsbeleid van onze school: Het Laar in Beweging.

Auti-werking

Geïntegreerde werking

Er heerst een autivriendelijk klimaat binnen de gehele school. Bij de geïntegreerde werking sluit de leerling met autisme aan binnen één van onze trajecten met een klassikale aanpak (groepsinstructies). Binnen elk traject wordt er gestreefd naar verduidelijking op vlak van tijd en ruimte. 

 

Structuurwerking

Lagere school

Kinderen met een verslag type basisaanbod, een verslag type 2 of een verslag type 9 zijn vanaf 6 jaar welkom in één van onze klassen én dit tot de leeftijd van 13 jaar (uitzonderlijk eventueel tot 14 of 15 jaar). Het CLB beslist, in overleg met ouders en school over het verslag buitengewoon onderwijs en over een eventuele verlenging van basisonderwijs.

Kleuters

Kinderen met een verslag type 2 of een verslag type 9 zijn vanaf 2,5 jaar welkom in één van onze kleuterklassen. Zij kunnen hier terecht tot de leeftijd van 6 jaar (eventueel tot 7 of 8 jaar). Het CLB beslist, in overleg met ouders en school over het verslag buitengewoon onderwijs en over een eventuele verlenging van kleuteronderwijs.

GON-begeleiding type 9

Wat is GON? 

De afkorting GON staat voor Geïntegreerd ONderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. De leerling volgt de lessen in een school voor gewoon onderwijs en krijgt hierbij ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs door een leerkracht of paramedicus.

Vanuit BuBaO Het Laar bieden wij ondersteuning aan leerlingen met een autismespectrumstoornis, ook ASS genoemd. Deze leerlingen hebben een normale begaafdheid.  Dit wordt de doelgroep type 9 genoemd.

Pagina's