Buitengewoon basisonderwijs

De Accolade

Als school voor buitengewoon onderwijs maken wij deel uit van ondersteuningsnetwerk De Accolade Waas & Dender. Het ondersteuningsnetwerk is een samenwerkingsverband tussen 11 scholen buitengewoon onderwijs, Vrij CLB Waas & Dender en de Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Afwezigheid melden (Het Laar)

Via dit formulier kunt u de afwezigheid van uw kind aan ons melden.

Dit formulier dient enkel om de aanwezigheid van uw kind aan de school te melden. We hebben nog steeds van u een afwezigheidsattest nodig. Gelieve dat afwezigheidsattest zo snel mogelijk aan de school te bezorgen.

Gezondheidsbeleid het Laar

Op deze site kan je meer informatie terugvinden over het gezondheidsbeleid van onze school: Het Laar in Beweging.

staking in het onderwijs en zeer ernstige verstoring van het normale lesverloop

mrt 20

Beste ouder(s), opvoeder(s),

Ongetwijfeld heb je in de media al vernomen dat de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging hebben ingediend voor woensdag 20 maart 2019. Via deze brief brengen we je op de hoogte van de maatregelen die we treffen.

Uit een personeelsbevraging blijkt dat het aantal niet-stakende personeelsleden ontoereikend is om een normale schooldag te organiseren. Dit betekent:

Lees meer

Pagina's