Talen en Exacte Wetenschappen

Studierichtingen

2de graad

Vanaf volgend schooljaar 2021-2022 veranderen onze studierichtingen door de onderwijshervorming. Op 1 september 2021 veranderen de studierichtingen in het derde jaar en het volgende schooljaar veranderen op 1 september 2022 ook de studierichtingen in het vierde jaar.

Vanaf 2021 organiseert de Vlaamse overheid het aanbod in de 2de en 3de graad in domeinen (belangstellingsgebieden) en in 3 finaliteiten (afstudeerdoelen). In het Óscar Romerocollege kun je terecht voor de domeinen Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM, Sport*, en Taal en cultuur.

Studieaanbod

In dit domein ligt de klemtoon op klassieke en moderne talen enerzijds, en op de meer abstracte exacte wetenschappen anderzijds.

Techniek-wetenschappen

VAKKEN 4TW (enkel nog in 2021-2022, daarna vernieuwing)
Algemene vorming
 aardrijkskunde 1
 informatica 

Wetenschappen-wiskunde

VAKKEN5WeWi6WeWi
Algemene vorming
 aardrijkskunde21
 esthetica11
 

Moderne talen-Wiskunde

VAKKEN5MTWI6MTWI
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 esthetica11
 

Moderne talen-Wetenschappen

VAKKEN5MTWE6MTWE
Algemene vorming
 aardrijkskunde21
 esthetica10
 

Lessentabellen Taal en Exacte wetenschappen: 3e graad

Grieks - Latijn

Vakken5e Jaar6e Jaar

Aardrijkskunde

Duits

Engels

Esthetica

Frans

Geschiedenis

Lessentabellen Taal en Exacte wetenschappen: 2e graad

Grieks - Latijn

Vakken3e jaar4e jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Engels

Frans

Fysica

Pagina's