Derde graad

Grieks-Latijn

VAKKEN5GrLat6GrLat
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 esthetica11
 geschiedenis22
 godsdienst22
 L.O.22
 seminarie12
 wiskunde33
Talen
 Duits11
 Engels22
 Frans33
 Grieks44
 Latijn44
 Nederlands44
Exacte wetenschappen
 natuurwetenschappen2 2
TOTAAL32
33