Dit domein

Internationalisering


In het ORC lopen heel wat projecten met een internationaal karakter.  De school heeft een netwerk van meer dan 20 scholen in Europa, China en Zuid-Afrika.  Naast projecten die kaderen in het Erasmus+ programma van de Europese Commissie, zijn er elk jaar heel wat bilaterale uitwisselingen tussen klassen en individuele leerlingenstages in het buitenland.  Die ervaringen zijn erop gericht de interculturele blik van de leerlingen te verruimen, hun talenkennis een praktijkbad te geven en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Ga naar http://www.europrojectnet.eu/index.html om het netwerk van Europese scholen te zien waarvan wij deel uitmaken.

 

Sinds 1 september 2015 werkt onze domeinschool samen met het Wittekind-Gymnasium uit Duitsland, de Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo uit Portugal en het Liceo "Rambaldi – Valeriani"  e "Alessandro da Imola" uit Italië in het Erasmus + LIFE Project. Erasmus + is een initiatief van de Europese Unie om het onderwijs te moderniseren, jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de kloof te dichten tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Dit project zal twee schooljaren duren.

LIFE staat voor Linking Interests For Europe. De bedoeling van het project is om onze studenten en de studenten van onze partnerscholen met lokale succesvolle bedrijven kennis te laten maken. Met dit door de Europese Unie goedgekeurd project willen we de belangen van lokale bedrijven en onderwijs verenigen. De bedoeling van het project is om onze leerlingen met het bedrijfsleven te laten kennismaken en succesvolle lokale bedrijven in het buitenland door leerlingen van onze partnerscholen te laten promoten.

De eerste LIFE conferentie vond op onze school plaats van 23 tot en met 29 oktober 2015. Zes Italiaanse, zes Duitse en zes Portugese leerlingen bezochten twee lokale bedrijven in Dendermonde en omstreken. Ze maakten een promotiefolder en een promotiefilm in hun eigen moedertaal over die bedrijven om deze bedrijven later in hun land zelf voor te stellen op een zelf georganiseerde beurs. Uiteraard maakten onze buitenlandse gasten ook kennis met onze school en met België. In het tweede semester 2016 gingen zes leerlingen van onze school hetzelfde doen in Portugal. In november 2016 gaan zes andere leerlingen naar zo’n LIFE conferentie in Italië gaan en daarna gaan nog eens zes leerlingen naar de slotconferentie in Duitsland volgend jaar.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.erasmuspluslife.eu/

Klik hier voor een nieuwsbericht over de LIFE conferentie in België.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de LIFE conferentie in Portugal.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de LIFE conferentie in Italië.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de Europrojectconferentie in Vienna.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de LIFE conferentie in Duitsland.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de LIFE presentatie in het Instititut de Providence in Champion.

Klik hier voor een nieuwsbericht over de Europrojectconferentie in Zilina waar ook de eindresultaten van LIFE werden gepresenteerd.

china summer camp

Uitwisseling met China.