Derde graad

Latijn-Moderne talen

VAKKEN5LatMT6LatMT
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 esthetica11
 geschiedenis22
 godsdienst22
 L.O.22
 seminarie 12
 wiskunde33
Talen
 Duits33
 Engels33
 Frans44
 Latijn44
 Nederlands44
Exacte wetenschappen
 natuurwetenschappen2 2
TOTAAL32
33