Derde graad

Latijn-wetenschappen

VAKKEN5LATWE6LATWE
Algemene vorming
 aardrijkskunde21
 esthetica11
 geschiedenis22
 godsdienst22
 L.O.22
 seminarie 12
 wiskunde44
Talen
 Duits10
 Engels22
 Frans33
 Latijn44
 Nederlands44
Exacte wetenschappen
 biologie1 2
 chemie22
 fysica22
TOTAAL33
33