Derde graad

Latijn-wiskunde

VAKKEN5LatWi6LatWi
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 esthetica1 of 01 of 0
 geschiedenis22
 godsdienst22
 L.O.22
 seminarie 12
 wiskunde6 of 86 of 8
Talen
 Duits11 of 0
 Engels22
 Frans33
 Latijn44
 Nederlands44
Exacte wetenschappen
 biologie1 1
 chemie11
 fysica11
TOTAAL32 OF 33
33