LIFE Conferentie Portugal

Van 25 april tot en met 1 mei vond de tweede LIFE Conferentie plaats in de Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo in Leiria in Portugal. LIFE staat voor Linking Interests For Europe. Met dit door de Europese Unie goedgekeurd project willen we de belangen van lokale bedrijven en onderwijs verenigen. De bedoeling van het project is om lokale bedrijven via onze partnerscholen in Duitsland, Portugal en Italië te promoten en onze leerlingen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt door hen te laten kennismaken met het bedrijfsleven.

Een delegatie van zes leerlingen van de 4 Latijn BA gingen onder leiding van Lieselot Claeys en Koen Van Cauwenberge naar Portugal. Samen met de Portugese leerlingen en leerlingen van het Wittekind-Gymnasium uit Duitsland en het Liceo "Rambaldi – Valeriani"  e "Alessandro da Imola" uit Italië werkten ze aan het Erasmus + LIFE Project. Erasmus + is een initiatief van de Europese Unie om het onderwijs te moderniseren, jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de kloof te dichten tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Onze leerlingen bezochten een de glasfabriek Vidrala, het fruitbedrijf Frubaca en het Centrum voor Innovatie Centimfe dat gespecialiseerd is het maken van prototypes en in 3D printing.

De deelnemende leerlingen kregen workshops in de psychologie van marketing, fotografie en zakelijke communicatie. Onze leerlingen waren alvast zeer enthousiast en de Belgische leerlingen kijken uit naar de volgende conferenties in Italië en Duitsland.

U kunt het project volgen op http://erasmuspluslife.eu/.

Geniet mee van het onderstaande compilatiefilmpje.