Derde graad

Moderne talen-Wetenschappen

VAKKEN5MTWE6MTWE
Algemene vorming
 aardrijkskunde21
 esthetica10
 geschiedenis22
 godsdienst22
 L.O.22
 seminarie12
 wiskunde44
Talen
 Duits33
 Engels33
 Frans44
 Nederlands44
Exacte wetenschappen
 biologie12
 chemie22
 fysica22
TOTAAL3333