Derde graad

Moderne talen-Wiskunde

VAKKEN5MTWI6MTWI
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 esthetica11
 geschiedenis22
 godsdienst22
 L.O.22
 seminarie12
 wiskunde66
Talen
 Duits33
 Engels33
 Frans44
 Nederlands44
Exacte wetenschappen
 biologie11
 chemie11
 fysica11
TOTAAL32
33