Slaagresultaten toelatingsproeven genees- en tandheelkunde

Het is begin september en niet alleen is het nieuwe schooljaar weer begonnen, ook de cijfers van de toelatingsproeven geneeskunde en tandheelkunde zijn bekend. Als we beide toelatingsproeven (7 juli en 25 augustus) samen bekijken, zien we dat 6185 personen hun kans hebben gewaagd. Slechts 35% van het totaal aantal deelnemers behoorde tot de normgroep, d.w.z. de deelnemers met Belgische nationaliteit die 18 jaar zijn of worden in 2015 en die in 2014-2015 in het laatste schooljaar secundair onderwijs in België zaten. De 11 leerlingen van het Oscar Romerocollege (Heilige Maagdcollege) die hebben deelgenomen aan de toelatingsproeven, behoren allen tot deze normgroep.

Van de 6185 deelnemers slaagden uiteindelijk 1041 personen. Dat brengt het totale slaagpercentage voor 2015 op 16,8%. De normgroep behaalt een slaagpercentage van 27,0%. Van de 11 leerlingen van het Oscar Romerocollege (Heilige Maagdcollege) slaagden er uiteindelijk 7, een bijzonder mooi slaagpercentage van 63,6%. We wensen onze leerlingen van harte proficiat en wensen hen een mooi parcours in het hoger onderwijs.

Met dank aan Pieter Lambrecht voor dit bericht.