Tweede graad

Techniek-wetenschappen

VAKKEN3TW4TW
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 informatica11
 geschiedenis11
 godsdienst22
 L.O.22
 wiskunde66
Talen
 Engels22
 Frans33
 Nederlands44
Specifieke vorming
 biologie11
 chemie22
 fysica22
 toegepaste biologie11
 toegepaste chemie22
 toegepaste fysica22
 wetenschappelijk tekenen11
TOTAAL3333