Vierde jaar (oud systeem)

Techniek-wetenschappen

VAKKEN 4TW (enkel nog in 2021-2022, daarna vernieuwing)
Algemene vorming
 aardrijkskunde 1
 informatica 1
 geschiedenis 1
 godsdienst 2
 L.O. 2
 wiskunde 6
Talen
 Engels 2
 Frans 3
 Nederlands 4
Specifieke vorming
 biologie 1
 chemie 2
 fysica 2
 toegepaste biologie 1
 toegepaste chemie 2
 toegepaste fysica 2
 wetenschappelijk tekenen 1
TOTAAL 33

 

Volgend schooljaar 2021 - 2022 organiseren we voor de laatste keer deze studierichting in het oude systeem.

Vanaf schooljaar 2022-2023 vindt de onderwijshervorming ook plaats in het vierde jaar en wordt deze studierichting hervormd.