Derde graad

Techniek-wetenschappen

VAKKEN5TW6TW
Algemene vorming  
 aardrijkskunde11
 geschiedenis11
 godsdienst22
 L.O.22
 wiskunde66
Talen  
 Engels22
 Frans33
 Nederlands44
Exacte wetenschappen  
 toegepaste biologie32
 toegepaste chemie56
 toegepaste fysica55
TOTAAL3434