Derde graad

Wetenschappen-wiskunde

VAKKEN5WeWi6WeWi
Algemene vorming
 aardrijkskunde21
 esthetica11
 geschiedenis22
 godsdienst22
 L.O.22
 seminarie 12
 wiskunde6 of 86 of 8
Talen
 Duits1 of 0
 Engels22
 Frans33
 Nederlands44
Exacte wetenschappen
 biologie12
 chemie22
 fysica22
 verdieping wetenschappen1 of 0 
TOTAAL32 OF 33
32 OF 33