Nieuws

Herdenking Parijs

Eén minuut stilte voor de slachtoffers in Parijs

Het Oscar Romerocollege (Heilige Maagdcollege) betuigr' zijn medeleven met de familieleden van de slachtoffers van de dodelijke aanslagen in Parijs. Als school veroordelen wij iedere vorm van extremisme en geweld.

Op maandag 16 oktober 2015 hielden we als school samen met de rest van Europa een minuut stilte ter nagedachtenis van alle slachtoffers. Mina Boel las namens de Leerlingenraad ook een bezinningstekst voor.

Lees meer
Uitwisseling met Geldrop

Uitwisseling met Nederland

Op dinsdag 20 oktober startte de uitwisseling met leerlingen van het  Strabrechtcollege in Geldrop. Onze leerlingen (en hun ouders) van 3e GL/LA/LBb (Heilige Maagdcollege) zorgden ervoor dat ze ondergedompeld werden in de Vlaamse gewoontes. Op het programma stond o.a. een GPS-tocht in Dendermonde, een rapworkshop, sportactiviteiten, een bezoekje aan Mons 2015 (culturele hoofdstad) waar onze leerlingen zich lieten inspireren om zelf creatief aan de slag te gaan, en een muzikale battle der Lage Landen. In april trekken onze leerlingen o.l.v.

Lees meer
ZIN-dagen

ZIN-dagen zesdejaars

Elk jaar gaan onze zesdejaars (Heilige Maagdcollege) twee dagen op ZIN-dagen. Het is de bedoeling om hen te confronteren met een aantal aspecten van het leven dat hen te wachten staat na de middelbare school. In een aantal workshops, meestal begeleid door externe specialisten, krijgen ze de mogelijkheid hun ideeën te vormen of aan te scherpen door na te denken, te discussiëren of een spel te spelen. Die workshops gaan onder andere over binnenlandse politiek, seksualiteit en ethiek, justitie, mondiale vorming, engagement en religie.

Lees meer
Excursie Molsbroek

Vakoverstijgende excursie Molsbroek

In de week van 6 oktober gingen alle vierdes o.l.v. Dirk De Munter en Hans Kinders op wetenschappelijke excursie gaan naar het natuurreservaat Molsbroek in Lokeren. De leerlingen kregen er uitleg over biotopen, lagere planten, landschapsvorming en ze berekenden de biotische index door waterdieren te vangen en te determineren. Van deze uitstap maakten ze een verslag voor de vakken biologie en Nederlands.

Lees meer
Peters en meters

Zesdejaars ontmoeten hun peter- en meterkindjes

Op vrijdag 11 september ontmoetten onze meters en peters uit het zesde jaar (Heilige Maagdcollege) voor het eerst hun meter- en peterkindjes uit het eerste jaar. Via een zoektocht met Zuid-Afrikaans tintje kwamen ze te weten wie bij wie hoorde. Zodra dat was gelukt, kon er worden kennisgemaakt met elkaar aan de hand van leuke spelletjes die de meters en peters hadden bedacht. Het warm welkom aan onze nieuwste leerlingen werd kracht bijgezet door het lekkers dat ze kregen van hun meters en peters.

Lees meer

Pagina's