OPLEIDING HEV2 garage

De leerlingen van het 6de jaar autotechnieken volgden een opdleiding HEV2 bij Educam in Lokeren.

De student maakt HEV spanningsvrij en mag ze opnieuw onder spanning brengen. Hij werkt zelfstandig aan hogespanningscomponenten nadat hij heeft gecontroleerd of het voertuig effectief spanningsvrij is.

Opleidingsinhoud

Het certificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding en het slagen voor de proef (theorie en praktijk), attesteert dat de houder ervan:

  • kennis heeft van de opbouw van een elektrisch of hybridevoertuig
  • kennis heeft van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen
  • kennis heeft van een veilige werkmethode en deze ook heeft toegepast tijdens de werkzaamheden aan deze aandrijfsystemen
  • persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte meetapparatuur kan selecteren en gebruiken in functie van de uit te voeren werkzaamheden
Bekijk de foto's