Studieaanbod

Doorstromen

In dit domein staan mens en maatschappij centraal in al hun mogelijke facetten. Het domein bevat studierichtingen op elk abstractieniveau. De leerling kan dus kiezen voor een opleiding die voorbereidt op een academische of een professionele bachelor maar ook voor richtingen die rechtstreeks op de arbeidsmarkt gericht zijn.

Richtingen die doorstromen naar een academische of een professionele bachelor vereisen een ernstige studiehouding en een hoog abstractievermogen. De leerlingen kunnen vlot leerstof verwerken en zijn in staat vakoverschrijdende projecten zelfstandig of in groep tot een goed einde te brengen.

Leerlingen uit Humane wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen en Sociale en technische wetenschappen stromen door naar studierichtingen op het niveau professionele bachelor. In Humane wetenschappen bieden wij optioneel het vak statistiek aan voor de leerlingen die zich willen voorbereiden op een academische bachelor.

De studierichtingen Verzorging en Organisatiehulp stomen de leerling rechtstreeks klaar voor de arbeidsmarkt. De leerlingen die deze studierichtingen kiezen houden ervan om kinderen, zieken, andersvaliden of bejaarden te helpen en te verzorgen. Ze scherpen hun sociale vaardigheden aan via stages en projecten.

De leerlingen die kiezen voor het domein Welzijn en maatschappij willen zich inzetten voor hun medemens, voor een betere samenleving en voor een betere wereld.

In het domein Welzijn en maatschappij kun je in de derde graad volgende studierichtingen volgen:

Doorstroom ABA

Humane wetenschappen optie statistiek

Doorstroom PBA / ABA

Humane wetenschappen

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Doorstroom PBA of Arbeidsmarkt / HBO / Se-n-Se

Sociale en technische wetenschappen

Arbeidsmarkt / 7de jaar / Se-n-Se

Organisatiehulp

Verzorging