Studieaanbod

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

VAKKEN5GWW6GWW
Algemene vorming  
 aardrijkskunde11
 geschiedenis11
 godsdienst22
 lichamelijke opvoeding22
 wiskunde22
Talen  
 Engels22
 Frans22
 Nederlands33
Specifieke vorming  
 gezondheid en welzijn33
 psychologie en pedagogiek3 3
 stages en seminaries66
 toegepaste biologie44
 toegepaste chemie22
 toegepaste fysica11
TOTAAL3434