4de jaar (oud systeem)

Humane wetenschappen

VAKKEN 4HW (alleen nog in 2021-2022, daarna vernieuwde richting)
Algemene vorming 
 aardrijkskunde 1
 cultuurwetenschappen 2
 gedragswetenschappen 3
 geschiedenis 2
 godsdienst 2
 informatica 1
 L.O. 2
 M.O. 1 of 0
 P.O. -
 wiskunde 4 of 5
Talen
 Duits 1
 Engels 2
 Frans 4
 Nederlands 4
Exacte wetenschappen
 biologie 1
 chemie 1
 fysica 1
TOTAAL 32

 

Deze lestabel geldt enkel nog in schooljaar 2021-2022. Daarna wordt het vierde jaar ook hervormd.