Studieaanbod

Humane wetenschappen

VAKKEN5HW6HW
Algemene vorming  
 aardrijkskunde11
 esthetica11
 geschiedenis22
 godsdienst22
 L.O.22
 seminarie12
 wiskunde
 statistiek0 of 20 of 2
Talen  
 Duits1 of 01 of 0
 Engels22
 Frans33
 Nederlands44
Exacte wetenschappen  
 natuurwetenschappen22
Specifieke vorming  
 gedragswetenschappen33
 cultuurwetenschappen33
 projecten humane wetenschappen21
TOTAAL32 of 33
32 of 33