4de jaar (oud systeem)

Sociale en technische wetenschappen

VAKKEN 4STW (alleen nog in 2021-2022, daarna vernieuwde richting)
Algemene vorming  
 aardrijkskunde 1
 geschiedenis 1
 godsdienst 2
 informatica 1
 lichamelijke opvoeding 2
 wiskunde 3
    
Talen  
 Engels 2
 Frans 3
 Nederlands 4
Specifieke vorming  
 creatie en productie 1
 integrale opdrachten  6
 natuurwetenschappen 4
 sociale wetenschappen 3
TOTAAL 33

 

Deze lestabel geldt enkel nog in schooljaar 2021-2022. Daarna wordt het vierde jaar ook hervormd.