Studieaanbod

Sociale en technische wetenschappen

VAKKEN5STW6STW
Algemene vorming  
 aardrijkskunde11
 geschiedenis11
 godsdienst22
 informatica11
 lichamelijke opvoeding22
 wiskunde33
Talen  
 Engels22
 Frans33
 Nederlands44
Specifieke vorming  
 creatieve technieken11
 integrale opdrachten5 5
 natuurwetenschappen55
 sociale wetenschappen44
TOTAAL3434