7de jaar

Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

VAKKEN7TBZZ
Algemene vorming 
 godsdienst2
 lichamelijke opvoeding2
 project algemene vakken4
Talen 
 Frans2
Specifieke vorming 
 Expressie2
 Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige
 22
  directe zorg4
  (ped)agogisch handelen4
  indirecte zorg2
  stage12
TOTAAL34